Badania

BADANIE POTENCJAŁÓW SŁUCHOWYCH WYWOŁANYCH – BERA

  • Działanie określonym bodźcem na receptory narządów zmysłu wyzwala w odpowiednim obszarze kory mózgowej aktywność (…) więcej

AUDIOMETRIA

  • Najczęściej wykonywanym badaniem audiometrycznym jest audiometria tonalna. Badany znajduje się w specjalnie (…) więcej

ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA – ENG

  • Badanie polega na ocenie oczopląsu, który jest obiektywnym objawem zaburzeń narządu przedsionkowego (…) więcej

OTOEMISJA AKUSTYCZNA – OAE

  • Jest to jedna z obiektywnych metod diagnostycznych stosowanych w audiologii. Metoda ta pozwala na wykrycie niedosłuchu (…) więcej

TYMPANOMETRIA

  • Tympanometria to obiektywna metodą badania słuchu, która określa impedancję akustyczną ucha, czyli sztywność błony bębenkowej (…) więcej

ULTRASONOGRAFIA ZATOK PRZYNOSOWYCH USG

  • Badanie określa rozległość zmian i ich stosunek do otaczających tkanek, nie daje natomiast możliwości różnicowania (…) więcej

VIDEOLARYNGOSTROBOSKOPIA

  • Badanie krtani w warunkach ambulatoryjnych za pomocą sztywnego endoskopu sprzężonego z kamerą i torem wizyjnym (…) więcej