ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA – ENG

Badanie polega na ocenie oczopląsu, który jest obiektywnym objawem zaburzeń narządu przedsionkowego. Oczopląs rejestruje elektronystagmograf połączony z komputerem oraz z elektrodami umiejscowionymi na czole i skroniach osoby badanej. Ocenia się oczopląs samoistny i wywołany: położeniowy, optokinetyczny, indukowany kinetycznie w fotelu wahadłowym, wywołany bodźcem kalorycznym. Badanie służy ocenie narządu przedsionkowego, a wykonuje się je pacjentom cierpiącym na zaburzenia równowagi ostre i przewlekłe, oczopląs samoistny oraz niedosłuch odbiorczy w wybranych przypadkach. Badanie powinno być poprzedzone badaniem olaryngologicznym, neurologicznym i audiometrycznym.

Około 2 godziny przed badaniem chory nie powinien spożywać posiłków, gdyż po pobudzeniu przedsionka bodźcem kalorycznym mogą wystąpić (ale nie muszą) nudności lub wymioty. Ponadto chory nie powinien przyjmować leków uspokajających przez około trzy doby przed badaniem dla zwiększenia wartości badania. Podczas badania chory siedzi lub leży. Elektrody przymocowuje się specjalnym klejem po przemyciu skóry spirytusem: jedną na czole i dwie bocznie na skroni w okolicy kąta zewewnętrznego oka. Do ucha badanego pompuje się przez określony czas powietrze o ustalonej temperaturze. Do czynności tej służy specjalne urządzenie kolorymetr powietrzny. W rezultacie następuje drażnienie ucha bodźcem kalorycznym (cieplnym) . Głowa chorego podczas badania jest odchylona do tyłu. W czasie wykonywania badania, należy zgłaszać wszelkie nagłe dolegliwości. W trakcie badania niekiedy mogą wystąpić nudności i wymioty, a niezwykle rzadkim powikłaniem jest wystąpienie napadu padaczki.

foto6 foto7 foto8