VIDEOLARYNGOSTROBOSKOPIA

Badanie krtani w warunkach ambulatoryjnych za pomocą sztywnego endoskopu sprzężonego z kamerą i torem wizyjnym. Badanie to umożliwia oglądanie krtani w powiększeniu z możliwością dokumentacji całego badania. Umożliwia ono dobry wgląd w miejsca ukryte lub słabo widoczne w laryngoskopii pośredniej. Videolaryngostroboskop to podstawowe narzędzie do diagnostyki foniatrycznej.

foto22 foto21 foto20 foto19