Zakres badań

Badanie videostroboskopowe krtani

Badanie videoendoskopowe krtani, nosa i uszu
Badanie nasofaryngoskopowe krtani, trzeciego migdałka i nosogardła

Rehabilitacja głosu po operacjach tarczycy

Nauka mowy po całkowitym usunięciu krtani

Audiometryczne i tympanometryczne badanie słuchu.

Obiektywne badanie słuchu BERA i OAE
(noworodki dzieci z grupy wysokiego ryzyka uszkodzenia słuchu, osoby dorosłe z niedosłuchem i szumami usznymi)

Diagnostyka i leczenie profesjonalnych zaburzeń głosu
(wokaliści, nauczyciele, prawnicy, aktorzy, duchowni i inni)

Badania okresowe dla różnych grup zawodowych

Konsultacje i leczenie w zakresie:
chrypek u dzieci i dorosłych
zburzeń rozwoju mowy u dzieci
zawrotów głowy
szumów usznych
niedosłuchu
konsultacje logopedyczne