Diagnozujemy i leczymy

  Choroby ucha zewnętrznego
• Choroby ucha środkowego
• Choroby ucha wewnętrznego
• Niedosłuchy przewodzeniowe i odbiorcze
• Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza)
• Nagła głuchota
• Zawroty głowy
• Szumy uszne (gwizdy i dzwonienie w uszach)
• Zaburzenia rozwoju mowy i języka
• Chrypki
• Zanikanie głosu
• Ostre i przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
• Choroby górnych dróg
• oddechowych
• Dysfagia
• Zaburzenia mowy
• Dysleksja
• Zaburzenia głosu